Marathi Love Songs Archive

 • 1 का पुजता मज दुर्गा म्हणुनी मागाया शक्ती अपुल्या अंगी माझ्याच मुलीवर अत्याचाराला ? तू नपुनसकतेचा झालास धनी …. का...

  स्त्री: का पुजता मज दुर्गा म्हणुनी

  1 का पुजता मज दुर्गा म्हणुनी मागाया शक्ती अपुल्या अंगी माझ्याच मुलीवर अत्याचाराला ? तू नपुनसकतेचा झालास धनी …. का…

 • 91 सुंदर मुलगी पाहून पाहूनहि मुलगी सुंदर हे विश्वच जणु मनोहर, वाटते सृष्टीत जणु अवतरली ही परीच स्वप्नांमधली, सावळी जादू...

  सुंदर मुलगी पाहून

  91 सुंदर मुलगी पाहून पाहूनहि मुलगी सुंदर हे विश्वच जणु मनोहर, वाटते सृष्टीत जणु अवतरली ही परीच स्वप्नांमधली, सावळी जादू…

 • 3 तुझी आठवण आली की माहितेय काय होते? वारा कसा मंद मंद वाहतो…मनाला कसा हलकेच स्पर्शुन जातो…तुझी आठवण आली की...

  तुझी आठवण आली की माहितेय काय होते

  3 तुझी आठवण आली की माहितेय काय होते? वारा कसा मंद मंद वाहतो…मनाला कसा हलकेच स्पर्शुन जातो…तुझी आठवण आली की…

 • 2 तुझ्या वाटेवर डोळे असताना नेहमीच मी अधिर व्हायचो …. ” she loves me “, ” she loves me not...

  तुझ्या वाटेवर डोळे असताना

  2 तुझ्या वाटेवर डोळे असताना नेहमीच मी अधिर व्हायचो …. ” she loves me “, ” she loves me not…

 • 20 Ti marathi prem kavita ती… ती म्हणजे कोण??? … ती म्हणजे, एके काळी मला पाहून लाजणारी,अन … गालातल्या गालात...

  ती…

  20 Ti marathi prem kavita ती… ती म्हणजे कोण??? … ती म्हणजे, एके काळी मला पाहून लाजणारी,अन … गालातल्या गालात…

 • 51 एका आंधळ्या प्रेमाची गोष्ट माझी एक मैत्रिन होती खुप शांत आणि अल्लड स्वभावाची कधीकधी यायची लहर तेंव्हाच ती, लाजुन...

  एका आंधळ्या प्रेमाची गोष्ट

  51 एका आंधळ्या प्रेमाची गोष्ट माझी एक मैत्रिन होती खुप शांत आणि अल्लड स्वभावाची कधीकधी यायची लहर तेंव्हाच ती, लाजुन…

 • आले कळून मजला कि तो बनाव आहे वस्तीत मात्र त्यांचा नुसता तणाव आहे हरले बरेच काही खेळात जिंदगीच्या शिल्लक अजून...

  शब्दात नाव आहे….

  आले कळून मजला कि तो बनाव आहे वस्तीत मात्र त्यांचा नुसता तणाव आहे हरले बरेच काही खेळात जिंदगीच्या शिल्लक अजून…

 • 2512 माझा एका मित्राने लिहलेली मराठी कविता, माझा अंत. 2512

  माझा अंत

  2512 माझा एका मित्राने लिहलेली मराठी कविता, माझा अंत. 2512

 • तिच्या डोळ्यांतील अश्रु जेव्हा ……… आपल्या डोळ्यांतुन ओघळतातं …. ते प्रेम असतं ……. तुमच्या चेह-यावरील हसु जेव्हा ….. तिच्या गालावरील...

  तिच्या डोळ्यांतील अश्रु जेव्हा

  तिच्या डोळ्यांतील अश्रु जेव्हा ……… आपल्या डोळ्यांतुन ओघळतातं …. ते प्रेम असतं ……. तुमच्या चेह-यावरील हसु जेव्हा ….. तिच्या गालावरील…

 • 1 Ayushachya Saripathawar आयुष्याच्या सारीपाटावर ‘ सोंगटी’ च रचता आली नाहीत’ डाव जिंकने तर दूरच डाव मांडताच आले नाही…… राजा,...

  आयुष्याच्या सारीपाटावर!

  1 Ayushachya Saripathawar आयुष्याच्या सारीपाटावर ‘ सोंगटी’ च रचता आली नाहीत’ डाव जिंकने तर दूरच डाव मांडताच आले नाही…… राजा,…

 • होता कधीतरी आर्यावर्त आसेतु हिमाचल कैकेय गांधार तिबेट सहित पौर्वात्य भूस्थल । सुजलाम सुफलाम धर्मरक्षित सर्वांप्रती भद्र सुवर्ण धुम्र ठायी...

  येशील का परतून कधी ?

  होता कधीतरी आर्यावर्त आसेतु हिमाचल कैकेय गांधार तिबेट सहित पौर्वात्य भूस्थल । सुजलाम सुफलाम धर्मरक्षित सर्वांप्रती भद्र सुवर्ण धुम्र ठायी…

 • 2 खरा तो एकची धर्म । जगाला प्रेम अर्पावे ।।धृ।। जगी जे हीन अति पतित । जगी जे दिन पददलित...

  धर्म गीत

  2 खरा तो एकची धर्म । जगाला प्रेम अर्पावे ।।धृ।। जगी जे हीन अति पतित । जगी जे दिन पददलित…

 • 91 ग्रंथ आमुचे साथी, ग्रंथ आमुच्या हाती । ग्रंथ उजळती अज्ञानाच्या, अंधाराच्या राती  ।।धृ ।। या ग्रंथाच्या तेजामधुनी जन्मा येते...

  ग्रंथ गीत

  91 ग्रंथ आमुचे साथी, ग्रंथ आमुच्या हाती । ग्रंथ उजळती अज्ञानाच्या, अंधाराच्या राती  ।।धृ ।। या ग्रंथाच्या तेजामधुनी जन्मा येते…

 • आठवी त्वं कुंतले पाही जव श्यामघन अंबरी कपोल स्मरे पाहुनी मम उद्यानी गुलाब झाडावरी ।।१।। ते त्व सलज्ज हास्य स्मरे...

  वियोग

  आठवी त्वं कुंतले पाही जव श्यामघन अंबरी कपोल स्मरे पाहुनी मम उद्यानी गुलाब झाडावरी ।।१।। ते त्व सलज्ज हास्य स्मरे…

 • तडित उपजे काळ्या कभिन्नमेघोदरी क्षणात उजळे दशदिशा ती भूवरी ।।१।। गुलाब फुलतो हसत कट्याकट्यातुनी प्रसन्न ठेवी कुण्या रसिका दुग्ध ज...

  महायुते तू पौरुषम

  तडित उपजे काळ्या कभिन्नमेघोदरी क्षणात उजळे दशदिशा ती भूवरी ।।१।। गुलाब फुलतो हसत कट्याकट्यातुनी प्रसन्न ठेवी कुण्या रसिका दुग्ध ज…

 • कृद्र रत्ना घडविला या जागी तुलसी । म्हणुनी कां तुच्छ रामायण मानसी? ।। १।।   प्रेरिला ज्ञानेश रचावया ज्ञानेश्वरी वरदायी । शतचौदाव्या ज्ञानेश...

  ती

  कृद्र रत्ना घडविला या जागी तुलसी । म्हणुनी कां तुच्छ रामायण मानसी? ।। १।।   प्रेरिला ज्ञानेश रचावया ज्ञानेश्वरी वरदायी । शतचौदाव्या ज्ञानेश…

 •   माझी जीवन रेखा खूप साधी पण सरळ अति निष्पाप न तेज आवडे धोका  ।।१।।   अंतरी प्रेम अन्यायाचा द्वेष...

  माझी जीवन रेखा

    माझी जीवन रेखा खूप साधी पण सरळ अति निष्पाप न तेज आवडे धोका  ।।१।।   अंतरी प्रेम अन्यायाचा द्वेष…

 • 3 कुणाच्या इतक्याही जवळ जावू नये की आपल्याला त्याची सवय व्हावी तडकलेच जर ह्रुदय कधी जोडताना असह्य वेदना व्हावी डायरीत...

  कुणाच्या इतक्याही जवळ जावू नये

  3 कुणाच्या इतक्याही जवळ जावू नये की आपल्याला त्याची सवय व्हावी तडकलेच जर ह्रुदय कधी जोडताना असह्य वेदना व्हावी डायरीत…

 • 31   नकोस फिरू मानवा शोधात  कल्पतरूच्या, कर प्रयत्न स्वत: कल्पतरू होण्याचा. कल्पतरुला शेवटी काय मागशील तू? शाप आहे अमरत्व...

  कविता.. कल्पतरू

  31   नकोस फिरू मानवा शोधात  कल्पतरूच्या, कर प्रयत्न स्वत: कल्पतरू होण्याचा. कल्पतरुला शेवटी काय मागशील तू? शाप आहे अमरत्व…

 • 1 उघड्यावरी माझे आयुष्य सर्व गेले आता कशास तुम्ही हे वस्त्र पांघरले ? तुडवीत मरणवाटा आलो स्वतः स्मशानी आधीच पेटलो...

  उघड्यावरी माझे आयुष्य सर्व गेले

  1 उघड्यावरी माझे आयुष्य सर्व गेले आता कशास तुम्ही हे वस्त्र पांघरले ? तुडवीत मरणवाटा आलो स्वतः स्मशानी आधीच पेटलो…

 • 4 भोगिले जे दुःख त्याला सुख म्हणावे लागले ! एवढे मी भोगिले की मला हसावे लागले ! ठेविले आजन्म डोळे...

  भोगिले जे दुःख त्याला सुख म्हणावे लागले !

  4 भोगिले जे दुःख त्याला सुख म्हणावे लागले ! एवढे मी भोगिले की मला हसावे लागले ! ठेविले आजन्म डोळे…