तुझ्या वाटेवर डोळे असताना

Like Like Love Haha Wow Sad Angry 2 तुझ्या वाटेवर डोळे असताना नेहमीच मी अधिर व्हायचो …. ” she loves...
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2

I`m still waiting for you

तुझ्या वाटेवर डोळे असताना
नेहमीच मी अधिर व्हायचो ….
” she loves me “, ” she loves me not ”
म्हणत सुंदर फूलाच्या पाकळ्या
तुझ्या प्रतिक्षेत मी खुडायचो ….
माझ पाकळ्यांच खुडण नेहमी
” she loves me not ” वरच संपायचं …..
विरहाच्या भितीने माझ काळीज
आणखीनच धडधडू लागायचं …
उशिरा येण्याची सवय तुझी नेहमीचीच
तू अचानक माझ्या पुढ्यात उभी रहायची …
पडलेला माझा चेहरा पाहून
हसूनच मला म्हणायची ,
” वेडया तुला माझी प्रित कधी रे समजाय

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2

Related Stories