कविता.. कल्पतरू

Like Like Love Haha Wow Sad Angry 31   नकोस फिरू मानवा शोधात  कल्पतरूच्या, कर प्रयत्न स्वत: कल्पतरू होण्याचा. कल्पतरुला...
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
31

kalpataru marathi kavita

 

नकोस फिरू मानवा शोधात  कल्पतरूच्या,
कर प्रयत्न स्वत: कल्पतरू होण्याचा.
कल्पतरुला शेवटी काय मागशील तू?
शाप आहे अमरत्व सखा आपला मृत्यू.
ज्याला हवे ते दे, त्याग विचार तो घेण्याचा
कर प्रयत्न तू कल्पतरू होण्याचा.
स्त्री, मुले, माय हा बाप आहे.
का ईवलासाच तुझा व्याप आहे?
स्ख्ख्या जणान सारखाच  आदर तू ईतरजणांचा
कर प्रयत्न स्वत:कल्पतरू होण्याचा
निराधारांना आसरा देण्याचे काम कर
स्वत:ची शिदोरी भुकेल्यांना दान कर.
सोड देव-धर्म, कर नवस मानवाचा
कर प्रयत्न स्वत: कल्पतरू होण्याचा
हेतू या जीवनाचा विचार तू स्वत:ला
दुबळ्यांच्या मदतीस लाव प्राण तू पणाला
तरशील खेळलास जर हा खेळ भावनांचा
कर प्रयत्न स्वत: कल्पतरू होण्याचा.

मनोज पेणकर (Manoj Penkar)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
31

Related Stories