भोगिले जे दुःख त्याला सुख म्हणावे लागले !

Like Like Love Haha Wow Sad Angry 4 भोगिले जे दुःख त्याला सुख म्हणावे लागले ! एवढे मी भोगिले की...
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
4

sukha dukha life

भोगिले जे दुःख त्याला सुख म्हणावे लागले !
एवढे मी भोगिले की मला हसावे लागले !
ठेविले आजन्म डोळे माझे मी कोरडे
आणि दुसर्यांच्या आसवांनी मला भिजावे लागले !
लोक भेटायला आले ते काढत्या पयासवे
आणि शेवटी कुशल माझे मलाच पुसावे लागले !
गवसला नाहीच मजला चेहरा माझा कधी
मी कसा होतो मलाही आठवावे लागले ……..

प्रणव वानखेडे  

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
4

Related Stories