||श्री मंगळागौरीची आरती ||
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
10

Shri Mangalagaurichi Aarti – This aarti is sung to worship Goddess Mangalagauri, which is assumed to be another name for Goddess Parvati. Especially women perform the rituals for their husband followed by performing aarti to Goddess MangalaGauri.

 

Shree Mangalagaurichi Aarti

जयदेवी मंगळागौरी |ओवाळीन सोनियाच्या ताटी |

रत्नांचे दिवे मानिकांच्या वाती| हिरे या मोती ज्योती ||धृ||

मंगलमूर्ती उपजली कार्या |प्रसन्न झाली अल्पायुषी राया |

तिष्ठली राज्यबाळी |आयोपण द्यावया ||१||

 पूजेला ग आणिती जाईजूईच्या कळ्या | सोळा तिकटी सोळा दुर्वा | सोळा परींची पत्री|

जाईजूई आबुल्या | शेवंती नागचांफे | पारीजातके मनोहरें|

गोकर्ण महा फुलें | नंदेटें तगरें | पूजेला गं आणिलीं||२||

साळीचे तांदूळ मुगाची डांळ | आळणी खिचडी रांधिती नारी |

आपुल्या  पतीलागीं |सेवा करिती फार ||३||

डूमडूम डूमडूम वाजंत्री वाजती |कळावी कांकणे गौरीला शोभती |

शोभती बाजूबंद  | कानी कापांचे गबें| ल्यायिली अंबा शोभे ||४||

न्हाउनि माखुनी मौनी बसली | पाटावाची चोळी क्षीरोदक नेसली |

स्व्च्छ होऊनी बैसली |अंबा पुजूं बैसली||५||

सोनियाच्या ताटी घातिल्या पंच्यारती | मध्ये उजळती कापुराच्या वाती |

करा घुपदीप |आतां नैवद्य षड्रस पकवानें | ताटीं भरा बोणें ||६||

लवलाह तिघें काशीसी निघालीं | माउली मंगळागौर भिजवू विसरलीं|

मागुती परतुनीयां आलीं | अंबा स्वयंभू देखियली | दे

ऊळ सोनियाचे खांब हिरेयांचे | कळस मोतियांचे ||७||

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
10
, ,  • Polls

    महाराष्ट्रातील भाजप आणि शिंदे सेना युती टिकेल का ?

    View Results
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Menu