पुराणातील काही पौराणिक कथा!!!
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

In our ancient scriptures, epics,vedas etc many interesting stories are there. In this article, some of stories from our valuable scriptures are given :

some mythological stories

देख पा जनकादिक । कर्म जात अशेख ।

न सोडिता मोक्ष सुख । पावते जहाले ।।

अर्थकथा :-  जनक (ईक्ष्वाकूपुत्र निमी याचा, वशिष्ठ शापाने देहपात झाल्यानंतर, देवाच्या सांगण्यावरून निमीच्या देहाचे मंथन केले. तेव्हा त्या मंथनापासून उत्पन्न झालेला पुरुष) यानेंच  मिथिला नगरी उभारली. हा महान भगवतभक्त व ब्रम्हवेत्ता होता.

*****************************************************************************

 मृत गुरु पुत्र आणिला । तो तुवां पवाडा देखिला ।

तो हि मी उगला । कर्मी वर्ते  ।।

अर्थकथा :- सांदिपनी (कश्यप कुळातील, उज्जयिनीस राहाणारा एक ऋषी) भगवान श्रीकृष्ण, बलराम व त्यांचा स्नेही सुदामा यांनी सांदिपनीजवळ वेदाध्ययन केले. गुरुनिषकृतिकाम भगवान श्रीकृष्णानी त्यांच्या इछेवरून त्यांचा मृतपुत्र परत आणून दिला.

*****************************************************************************

 मग देव म्हणे पंडूसुता । हाचि योगु आम्ही विवस्वता ।

कथिला परी ते वार्ता । बहुतां दिवसांची ।।

अर्थकथा :- विवस्वान (बारा आदित्यांतील एक) याला त्याच्या संज्ञा नामक पत्नीपासून श्राद्धदेव, यम, आणि यमुना हि तीन अपत्ये झाली. मन्वंतराच्या आरम्भी हा ज्ञानयोग व बुद्धियोग, मी विवस्वानास आणि विवस्वानाने  आपला पुत्र; चालू मन्वंतराचा अधिपती स्वयंभुव मनु त्यास सांगितला आणि मनूने इक्ष्वाकुला अशी हि ज्ञानपरंपरा माझ्यापासून चालू झाली आहे; आजच तुला सांगतो असे नव्हे.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry  • Polls

    महाराष्ट्रात सर्वात जास्त मायाळू लोक कुठे मिळतील ?

    View Results
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Menu