परसा सांगे स्रियेपाशीं

Like Like Love Haha Wow Sad Angry नामदेवांनी दिलेल्या उत्तरातील अभंगा नंतर संत परसा भागवत आपल्या पत्नी जवळ संवाद करतात...
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

namdevache-abhang5

नामदेवांनी दिलेल्या उत्तरातील अभंगा नंतर संत परसा भागवत आपल्या पत्नी जवळ संवाद करतात त्याचे वर्णन अभंगाद्वारे !

परसा सांगे स्रियेपाशीं । अवो अपूर्व वर्तले पंढरीसीं ।
मज आणि नामयासी ।जाला विवाद परस्परे ।।
परसा सांगे आपुला महिमा। आजी फजित केला नामा ।
पुढती शरण आला आम्हां । सकळ जना देखतां ।।
आमि तयासि निर्भत्सिले ।परी ते आमच्या पायी लागले ।
काकुळती शरण आले ।मग सोडिलें  तयातें  ।।
आम्ही साक्षात विष्णुदास । त्याने म्हणवावे विप्रदास ।
एसें असावे प्रत्यक्ष । विष्णुदास का म्हणवी ।।
तुं म्हणसी एक नामा ।येर वाउगीच उपमा ।
त्यापाशीं असतां परमात्मा । तरी कां आम्हां शरण येतां ।।
खालील पायरी त्याची जाणं ।वरी आम्हासी महिमान ।
आमुच्या हृदयी परमात्मा आपण । सदा जागृत वसतसे ।।
धन्य धन्य माझे कुळगोत्र ।नाम पावलों भागवत ।
केलियां पुण्या नाहीं मात । आणि वेदांत मी जाणे ।।
यातीहीन विष्णुदास म्हणविती । तेणे तें नर भय पावती ।
त्यासी न चुके पुंनरावृतत्ति । विष्णूदास म्हणे परसा ।।८।।

Source : Marathi Unlimited

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Related Stories