marathi abhang wani Archive

 • नामदेवांनी दिलेल्या उत्तरातील अभंगा नंतर संत परसा भागवत आपल्या पत्नी जवळ संवाद करतात त्याचे वर्णन अभंगाद्वारे ! परसा सांगे स्रियेपाशीं...

  परसा सांगे स्रियेपाशीं

  नामदेवांनी दिलेल्या उत्तरातील अभंगा नंतर संत परसा भागवत आपल्या पत्नी जवळ संवाद करतात त्याचे वर्णन अभंगाद्वारे ! परसा सांगे स्रियेपाशीं…

 • यावरी नामदेव काय बोलला । आजी मनी संतोष जाला । शब्द पूर्वजांचा ऐकिला । आनंदे भरला सागर ।। परसोबास म्हणे...

  यावरी नामदेव काय बोलला

  यावरी नामदेव काय बोलला । आजी मनी संतोष जाला । शब्द पूर्वजांचा ऐकिला । आनंदे भरला सागर ।। परसोबास म्हणे…

 • ऐसा कलियुगीचां आचार ।क्रिया भ्रष्ट जाले नर।। मंचका वरी बैसे राणी । माता वाहतसे पाणी ।। स्त्रियेसी अलंकार भुषण ।...

  ऐसा कलियुगीचां आचार

  ऐसा कलियुगीचां आचार ।क्रिया भ्रष्ट जाले नर।। मंचका वरी बैसे राणी । माता वाहतसे पाणी ।। स्त्रियेसी अलंकार भुषण ।…

%d bloggers like this: