आरती — || श्री रामदासाची ||

Like Like Love Haha Wow Sad Angry ओवाळूं ओवाळूं  सद्गुगुरूरामदास राणा | पंचही प्राणाचा दीपही लाविला जाणा ||धृ || अज्ञान...
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

shri ramdas swami maharaj

ओवाळूं ओवाळूं  सद्गुगुरूरामदास राणा | पंचही प्राणाचा दीपही लाविला जाणा ||धृ ||
अज्ञान तिमिर ज्योती सद्गुरू उजळल्या वाती | ज्ञानबोध प्रगटला तेणें प्रकाशली दीप्ती ||१||
निर्गुण निरंजन  ज्योती सद्गुरू रामदास | दर्शन मंगलप्रद “कल्याणा” चा कळस ||२||

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Related Stories