free download of ramdas swami maharaj Archive

  • ओवाळूं ओवाळूं  सद्गुगुरूरामदास राणा | पंचही प्राणाचा दीपही लाविला जाणा ||धृ || अज्ञान तिमिर ज्योती सद्गुरू उजळल्या वाती | ज्ञानबोध...

    आरती — || श्री रामदासाची ||

    ओवाळूं ओवाळूं  सद्गुगुरूरामदास राणा | पंचही प्राणाचा दीपही लाविला जाणा ||धृ || अज्ञान तिमिर ज्योती सद्गुरू उजळल्या वाती | ज्ञानबोध…

%d bloggers like this: