मी डोलकर, डोलकर

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

Mi Dolkar Marathi kavita

मी डोलकर, डोलकर, डोलकर दयार्चा राजा
घर पान्यावरी, बंदराला करतो ये जा

आयबापाची लाराची लेक मी लारी
चोली पिवली गो, नेसलय अंजिरी सारी
माज्या केसान गो मालीला फुलैला चाफा
वास परमाळता वार्‍यान घेतय झोका
नथ नाकान साजिरवानी
गला भरुन सोन्याचे मनी
कोलीवार्‍याची मी गो रानी
रात पुनवेला, नाचून करतय मौजा

या गो, दर्याचा दरारा मोठा
कवा पान्यावरी उठतान डोंगर लाटा
कवा उदानवारा शिराला येतय फारु
कवा पान्यातूनी आभाला भिरतंय तारु
वाट बगून झुरते पिरती
मंग दर्याला येते भरती
जाते पान्यान भिजून धराती
येते भेटाया तसाच भरतार माजा

भल्या सकालला आभाल झुकतंय हे खाली
सोनं चमचमतंय दर्याला चढते लाली
आमी पान्यामंदी रापण टाकतो जाळी
धन दर्याचं लुटून भरातो डाली
रात पुनवेचं चांदन प्याली
कशी चांदीची मासोली झाली
माज्या जाल्यात होऊन आली
नेतो बाजारा भरुन म्हावरा ताजा
गीतकार  – शांता शेळकेगायक -लता – हेमंत कुमार
संगीतकार – पं. हृदयनाथ मंगेशकर

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

Related Stories