अध्यात्मिक आरती संग्रह | संत ज्ञानदेवांची | एकनाथांची | रामदासांची | नामदेवांची | तुकारामांची
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
3

saint in maharashtra

संतमंडळी महाआरती

आरती संत मंडळी , हाती घेऊनि पुष्पांजळी |

ओवाळीन पंचप्राणें, यांचे चरण न्याहाळी ||धृ ||

मच्छेन्द्र गोरक्ष गैनी निवृत्तीनाथ |

ज्ञानदेव नामदेव खेचर विसोबा संत |

सोपान चांगदेव | गोरा जगमित्र भक्त |

कबीर आणि पाठकनामा | चोखा परसा भागवत ||१||

भानुदास कृष्णदास | वडवळसिद्ध नागनाथ |

बहिरपीसा मुकुंदराज | केशवस्वामी सूरदास |

रंगनाथ वामनस्वामी | जनजसवंतदास ||२||

एकनाथ रामदास | यांचा हरीपदीं वास |

गुरुकृपा संपादली | स्वामी जनार्दन त्यास |

मीराबाई मुक्ताबाई | बहिणाबाई उदास |

सोनार नरहरी हा | माळी सावतादास ||३||

रोहिदास संताबाई | जणी राजाई गोणाई |

जोगा परमानंद साल्या | शेख महंमद भाई |

निंबराज बोधराजा | माथा तयांचे पायी |

कुर्मदास शिवदास | मलुकदास कामाबाई ||४||

नारा म्हांदा गोंदा विठा | प्रेमळ दामाजीपंत |

तुकोबा गणेशनाथ | सेना नरसीमहंत |

तुलसीदास कसंबया | पवार संतोबाभक्त |

महिपती तुम्हांपाशी | चरणसेवा मागत ||५||

 


संत ज्ञानदेवांची आरती १

आरती ज्ञानराजा | महाकैवल्य तेजा |

सेविती साधुसंत | मेनू वेधला माझा आरती||धृ ||

लोपले ज्ञानजगी | हित नेणती कोणी |

अवतार पांढुरंग | नाम ठेविले ज्ञानी ||१||

कनकाचे ताट करी | उभ्या गोपिका नारी |

नारद तुंबरही | साम गायन करी ||२||

प्रगट गुह्य बोले | विश्व् ब्रम्हाची केले |

रामा जनार्दनीं | पायी टकची ठेलें || ३|| .आरती ||


संत ज्ञानदेवांची आरती २

जयदेव जयदेव जय ज्ञानदेवा | जिवा शिवा आदी परब्रम्ह ठेवा ||धृ ||

इंद्रायणीचे तटीं धरिला रहिवास | विश्व् तारावया लक्ष्मीनिवास |

ज्ञानेश्वररूपे धरिला निजवेष | वर्मजाणे त्या सद्गुरू उपदेश ||१||

कृष्ण एकादशी कार्तिकमासी | पंढरीनाथ आपण सनकादिकेंसी |

यात्रेलागिं येति स्वानन्दराशी| दर्शन घडे तया निजमुक्ती देसी ||२||

महिषी पुत्र केला वाचक वेदाचा | प्रतिष्ठांनी गर्व हरिला विप्राचा |

विशेष अर्थ केला भगवतगीतेचा | अजाण वृक्ष पिंपळ शोभे कनकाचा ||३||

संकळसिद्ध गणांमाजी तुं श्रेष्ठ | ज्ञानदेव अनुभवी ज्ञानावरिष्ठ |

अनुताप ज्याचा विश्व् घनदाट | मुक्तेश्वरी न धरे प्रेमाचा लोट ||४||

 


संत एकनाथांची आरती

आरती एकनाथा महाराजा समर्था |

त्रिभुवनी तूंचि थोर जगतगुरु जगन्नाथा || धृ||

एकनाथ हे सार वेदशास्त्राचें गुज |

संसार दुःख नाशे महामंत्राचें बीज ||१||

एकनाथ नाम घेतां सुख वाटलें चित्ता |

अंनत गोपाळदास | धणी न पुरे गाता ||२||

 


संत रामदासांची आरती

आरती रामदासा | भक्त विरक्ती ईशा |

उगवला ज्ञान सूर्य | उजळोनि प्रकाशा ||धृ||

साक्षात शिवांचा अवतार मारूती|

कलिमाजी तेचि जाली रामदासाची मूर्ती ||१||

विषयी दशकांचा दासबोध ग्रँथ केला |

जडजीवा उद्धरिलें नृप शिवासी तारिले ||२||

ब्रम्हचर्य व्रत ज्याचे | रामरुप सृष्टी पाहें|

कल्याण तीही लोकीं | समर्थ सद्गुरूपाय ||३||


संत नामदेवांची आरती

जयजयाजी भक्तराया | जिवलग नामया |

आरती ओवाळितां चित्तपालटे काया ||धृ||

जन्मता पांढुरंगे | जिव्हेवरी लिहिले |

शतकोटी अभांग | प्रमाण कवित्व रचिलें ||१||

घ्यावया भक्तिसुख पांढुरन्गे अवतार |

धरूनिया तीर्थमिषें केला जगाचा उद्धार ||२||

प्रत्यक्ष प्रचिती हे वाळवंट परीस केला |

हरपली विषमता द्वैतबुद्धी निरसली ||३||

समाधी महाद्वारीं श्रीविठ्ठल चरणीं |

आरती ओवाळितो परिसा कर जोडुनी ||४||


संत तुकारामांची आरती

आरती तुकारामा | स्वामी सद्गुरुधामा |

सच्चितानंद मूर्ती | पाय दाखवी आम्हां ||धृ||

राघवें सागरांत | पकषण तारिलें |

तैसे हे तुकोबांचे अभांग उदकीं रक्षिले ||१||

तुकींता तुलनेसी | ब्रम्ह तुकासी आलें |

म्हणोनि रामेश्वरें चरणीं मस्तक ठेविलें ||२||

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
3
, , , , ,  • Polls

    महाराष्ट्रातील भाजप आणि शिंदे सेना युती टिकेल का ?

    View Results
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Menu
%d