सूक्ष्मदेह हाच खरा प्राण असतो.
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Our lives today are filled with information from the extremes of the bell curve of human experience, because in the media business that’s what gets eyeballs, and eyeballs bring dollars. That’s the bottom line. Yet the vast majority of life resides in the humdrum middle. The vast majority of life is unextraordinary, indeed quite average.
Exceptional is the new normal. And because we’re all quite average, we feel that we don’t measure up and that we’re not good enough. “Being ‘average’ has become the new standard of failure.For more information kindly read below article.

spirituality11

पूण; जन्म  म्हणजे जुने वस्त्र टाकून देणे व नवीन वस्त्र धारण करणे. सूक्ष्म देह हा याच प्रमाणे नवीन वस्त्रे धरण करून पूण: पूण: कारण देहात प्रवेश करतो. व जन्म घेत राहतो.

मनुष्य मृत झाला कि आपल्याकडे आत्म्याला शांती देण्याची  औपचारिक  प्रथा आहे. पण आत्म्याला शांती देण्याची आवश्यकता नाही. तो नेहमी शांतच असतो. तो कधीही अशांत नसतो. आणि त्याच्यावर कशाचाही परिणाम होत नाही. सुक्षमदेह हा चैतन्यमय असतो.  त्यामुळे स्थूल देहाला चैतन्यच अनुभव येतो. त्याची हालचाल होऊ शकते. आणि सूक्ष्मदेह हाच खरा प्राण असतो. तो वायू रूपात  असतो. हवा हि डोळ्यांनी दिसत नाही. परंतु तिचे अस्तित्व जाणवत असते. त्याच प्रमाणे प्राणाचे आहे. सूक्ष्म देह हा हलका असतो, प्राणवायूच्या स्वरूपात असतो. त्यामुळेच हा एवढा मोठा स्थूलदेह त्याच्या आधाराने  त्याच्याच चैतन्याने उभा असतो. देहाला त्याच्या अस्तित्वामुळेच हलके पणाची भावना असते. आणि सूक्ष्मदेह हा स्थूलदेहाला सोडून गेल्या नंतर स्थूलदेह हा जड पडतो. त्यातील हलकेपणाची भावना निघून जाते. यालाच म्हणतात कि माती जड आली. हि माती जड होण्याचे कारण त्यातील सूक्ष्मदेहाचे अस्तित्व संपणे हेच होय. हलकेपणाची, जीवनतपणाची, चैतन्याची भावना शरीराला येण्याचे कारणही सूक्ष्मदेहच आहे. तो सूक्ष्मदेह निर्लेप असतो. अविनाशी असतो.

सूक्ष्मदेह हा स्थूलदेहाला संकेत करीत असतो परंतु मनुष्य कधी कधी त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतो कारण त्याला विश्वास नसतो. सूक्ष्मदेहाचे एकलेतर बुद्धी विकासाकडे धाव घेते.  मनुष्य अनेक गोष्टीत यशस्वी होतो.  त्याला धैर्य प्राप्त होते. सूक्ष्म देहाचे ऐकले नाही तर बुद्धी विकारांकडे घाव घेते.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
,  • Polls

    महाराष्ट्रातील भाजप आणि शिंदे सेना युती टिकेल का ?

    View Results
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Menu
%d bloggers like this: