देह देवाचे मन्दिर !

Like Like Love Haha Wow Sad Angry Deh Devache Mandir – TUKARAMACHE LOKPRIYA ABHANG deh devache mandi aat aatma parameshwar...
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Deh Devache Mandir – TUKARAMACHE LOKPRIYA ABHANG deh devache mandi aat aatma parameshwar deh devache mandi aat aatma .

SantTukaramMaharajतुकाराम महाराज म्हणतात, स्त्री-पुरुषाचे देह हेम साक्षात् देवाचे पवित्र मंदिरच आहे. या शरीरात प्रत्यक्ष सर्व विश्वाचा ईश्वर सर्व समर्थ सो$हं परमात्मा अहर्निश अखमद वास करीत आहें. म्हणून प्रत्येकाने स्व:तच्या या देहांतच स्वत:चा सर्व समर्थ अतुल वैभवशाली सो$हं परमात्म्याचे दर्शन घ्यावे. म्हणजे तुमचे केवढे अपरंपार सामर्थ्य आहें हे तुम्हाला स्पष्ट कळून येईल.  उदा. प्रत्येक लाकडात जसा अग्नी असतोच पण तो सुयोग्य घर्षणाने प्रगट होतो. तसाच प्रयेक स्त्री-पुरुषात सर्व व्यापी सर्व समर्थ सो$हं परमात्मा ओतप्रोत भरलेला आहे. त्याला सो$हं ज्ञान चिंतनाने प्रगट करावे लागते. * सो$हं-ब्रम्ह हेच आपले खरे मूळ दिव्य रूप आहें. व या आपल्या सो$हं ब्रम्ह स्वरूपांचे अखंड अनुसंधान, घ्यान, चिंतन स्मरण हेचं खरे दिव्य ‘आत्मशिक्षण’ (आटो एज्युकेशन )आहे.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Related Stories