सगळ्यांमधे असून सुद्धा तू नसल्यासारखीच असतेस

Like Like Love Haha Wow Sad Angry सगळ्यांमधे असून सुद्धा तू नसल्यासारखीच असतेस मधेच इकडे तिकडे बघून फक्त गालातल्या गालात...
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
aloneसगळ्यांमधे असून सुद्धा
तू नसल्यासारखीच असतेस
मधेच इकडे तिकडे बघून
फक्त गालातल्या गालात हसतेस

सुख दुःख शांती अशांती
भाववाचक शब्दावली होती
आजपर्यंत मला फक्त
शांतता जाणवली होती
आज मात्र मी सगळ्यांना
शांती कशी आहे ते सांगू शकतो
ती बघा शांती म्हणून
तुझ्याकडे बोट दाखवू शकतो

आसपास असता पाहिलय
विचारात गढलेली असतेस
जिला फक्त हासताच येतं
अशी एखादी भावली भासतेस

तुला सागराची उपमा द्यावी
की सागराला तुझी उपमा द्यावी
मन नेहमी गोंधळात पडतं
शेवटी एकच कळतं फक्त
दोघांच्याही मनात काय आहे
देवालाच कळू शकतं

तुझा उल्लेख करताना
सगळे तुझी स्तुती करतात
तिच्यासारखी मुलगी आधी
कधी पाहिलीच नाही म्हणतात
कोणी खूप चांगलं असलं
की आपल्याला भीती वाटते
कारण त्यांच्यासमोर आपली
नेहमीच शरणागती असते

तुझ्याबद्दल तशी कधी
मला भीती वाटत नाही
वाटतं ते फक्त कुतुहल
तुझ्या आजूबाजूला झाली
लोकांची कितीही चलबिचल
तू शांत राहू शकतेस
वेगळी अलिप्त राहून सगळ्यांची
गम्मत पाहू शकतेस

अलिप्त शब्दाचा अर्थ
तुझ्यावरून शिकावा का?
की शांतीचा अर्थ शिकावा?
तू आहेस तशीच आहेस
की हा फक्त वरचा देखावा?

खूप प्रश्न मला पडतात
कधी तरी येऊन छळतात
पण मी उत्तर शेधत नाही
प्रश्न अनुत्तरित जाऊ देतो
तुझ्याबद्दल माझ्या मनातलं
कुतुहल तसंच राहू देतो

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Related Stories