मुरब्बे करताना लक्षात ठेवावे

Like Like Love Haha Wow Sad Angry Tips While Doing Murabba : In this post we have some very useful...
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tips While Doing Murabba :

In this post we have some very useful tips for you for making the any type of murabba in a right and quick way so that it will be perfect in taste and looks good.

Tips While Doing Murabba

मुरब्बे करताना लक्षात ठेवावे. ज्याचा मुरब्बा करावयाचा आहे, ती फळ चांगली व निरोगी निवडून आणावी.  डाग असल्यास तो भाग काढून टाकावा. मुरब्बा करताना त्याच्या फोडी शाबूत राहाव्या  याची काळजी घ्यावी. हे चांगल्या प्रतीच्या मुरब्बाच लक्षण आहे.

Source : Marathi Unlimited.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Related Stories