चाणक्य: विद्यार्थ्यांना सावधानतेचा ईशारा
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

chanakya-guru-mantra. Chanakya referred to lust since the greatest buffer in a male’s expansion. Lusty particular person could not have the ability to emphasis involving additional …

चाणक्य: विद्यार्थ्यांना सावधानतेचा ईशारा..
guru mantra from chanakyaविद्यार्थ्यांनी कोणकोणत्या गोष्टीं पासून दूर राहावे, हे सांगताना आर्य चाणक्य म्हणतात. ” विध्यार्थ्यांचे सर्व लक्ष अभ्यासात आणि संस्कारांनी परिपूर्ण होण्याकडे असले पाहिजे. कारण पुढील आयुष्याची एक व्यक्ती म्हणून जडणघडण त्याच काळात होत असते. त्यासाठी विद्यार्थ्याने अनेक गोष्टीन पासून दूर राहावे.त्यात मुख्य म्हणजे काम, क्रोध, लोभ, स्वार्थ, तमाशा, जास्त झोप अति आहार, शृंगार, अतिकाम करणे या गोष्टी अभ्यास वरील लक्ष उडविणाऱ्या असल्यामुळे, विद्यार्थ्याने या गोष्टींचा विचारही मनात आणू नये. तसेच कोणत्याही व्यसनाच्या अधीन जाऊ नये. कारण गुणवान विध्यार्थी सुद्धा वरील गोष्टींच्या श्वासाने आपल्या आयुशाचा नाश करून घेतो”.

”  माणसाला त्याचे जीवन सुंदर बनवायचे असेल, परमेश्वराने दिलेला जन्म सार्थक बनवायचा असेल, तर विवेक, विचार आणि संयम, या तीन गोष्टी त्याने आत्मसात करायला पाहिजेत विवेक नसला तर माणूस कोणतीही गोष्ट करताना वाहवत जाऊन स्वत:चे नुकसान करून घेईल जसे हातात मुबलक पैसा आहे, पण भविषाचा विचार न करता, मनावर ताबा न ठेवता हवा तसा पैसा नष्ट करणारा मनुष्य नष्ट होतो, कोणतीही कृती करताना विचार प्रथम करून मगच काय करावे ते ठरवावे. आपण एकटे आहोत कुणी साथीदार किंवा मित्र नाहीत, अश्या वेळेस एखाद्याशी युद्ध किंवा मारामारी करणे म्हणजे अविचाराने संपण्यासारखे आहे, तसेच स्वच्छ चारित्र्या साठी संयम आवशक आहे. तो नसेल तर जीवन व्यर्थ आहे. तेव्हा सारासार विवेकाने, विचाराने आणि संयमाने कृती केल्यास मानवी जीवनाचे सार्थक होईल.”

चाणक्य

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
, , , , , , , , , , , , , ,  • Polls

    महाराष्ट्रात सर्वात जास्त मायाळू लोक कुठे मिळतील ?

    View Results
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Menu