रेनुकाष्ट्क

Like Like Love Haha Wow Sad Angry 2                     लक्षकोटी चण्ड...
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2

jai renuka mata ki jai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लक्षकोटी चण्ड कीर्ण सुप्रचण्ड विलपति \
अंबचंद्र वदनबिंब दीप्तीमाजी लोपती \\
सिंह शिखर अचलवासी मुळपीठ नायिका \
अर्थ धर्म काममोक्ष कल्पवृक्ष रेणुका \\१ \\
आकर्ण अरुण वर्ण नेत्र श्रवणी दिव्य कुंडले \
डोलताती पुष्पहार भर फार दाटले \\
अष्टदंडी बाजूबंद कंक नादी मुद्रिका \
अर्थ धर्म काम मोक्ष कल्पवृक्ष रेणुका \\२\\
इंद्रनिळ पद्मराग पाच हिरवे गळा \
पाय घोळ बोरमाळ चंद्रहार वेगळा \\
पैजनादी भूषनांणी लोपविल्या पादुका \
अर्थ धर्म काम मोक्ष कल्पवृक्ष रेणुका \\३\\
मुनींद्र इंद्र रुद्र विष्णू ब्रम्हदेव वंदिती \
आदी अंत ठाव रहित आदिशक्ती भगवती \\
प्रचंड चण्ड- मुंड खंड विखंडकारी अंबिका \
अर्थ धर्म काम मोक्ष कल्पवृक्ष  रेणुका \\४\\
पर्वताग्र वासी पक्षी अंब अंब बोलती \
विशाल शालवृक्ष राणी भवानी ध्यानी डोलती \\
अवतार कृत्यसार जडमूढादि तारका \
अर्थ धर्म काम मोक्ष कल्पवृक्ष रेणुका \\५\\
अनंत ब्रम्ह आटपोटी पूर्व मुख  बैसली \
अनंत गुण अनंत शक्ती विश्व जननी भासली \\
सव्यभांगी दत्त अत्री वाम भांगी कालिका \
अर्थ धर्म काम मोक्ष कल्प वृक्ष रेणुका \\६\\
पवित्र मातृ क्षेत्र जनी वास पुण्य आश्रमी \\
अंबदर्शनासी भक्त अभक्त येती आश्रमी \
म्हणुनी विष्णू दास नीजलाभ पावला फुका \\
अर्थ धर्म काम मोक्ष कल्पवृक्ष रेणुका \\७\\

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2

Related Stories