आरती— || श्री विठू पंढरीरायाची ||

Like Like Love Haha Wow Sad Angry आरती अनंतभुजा | विठो पंढरीराजा | न चलती उपचार |  मनें सारिली पूजा...
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

raja pandharicha

आरती अनंतभुजा | विठो पंढरीराजा | न चलती उपचार |  मनें सारिली पूजा || धृ||
परेस पार नाही | न  पडें निगमा ठायी | भुलला  भक्ती भावं | लाहो घेतला देहीं –||१||
अनिर्वाच्य  शुद्ध बुद्ध | उभा राहिला नीट | रामा जनार्दनी |पायी जोडिली वीट –||२||
भक्ती मार्ग प्रदीप मधून. [हि  दोन  कडवी  वारकरी  स्मप्रदायात म्हणण्याची नाही ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Related Stories