आरती — || श्री ज्ञानेश्वराची ||

Like Like Love Haha Wow Sad Angry 3 आरती ज्ञानराजा | महा कैवल्यतेजा | सेविती साधुसंत | मनु वेधला माझा...
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
3

jai shri dhyaneshwar maharaj aarti

आरती ज्ञानराजा | महा कैवल्यतेजा | सेविती साधुसंत | मनु वेधला माझा ||धृ ||
लोपले ज्ञान जगी | हित नेणती कोणी | अवतार पांडुरंग | नाम ठेविले ” ज्ञानी” –||
प्रगट गुह्य बोले | विश्व ब्रह्म ची केले | रामा जनार्दनी | पायी टकची ठेलें || आरती ||

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
3

Related Stories