आरती हरितालिका मातेची

Like Like Love Haha Wow Sad Angry जयदेवी हरितालिके \सखी पार्वती अंबिके आरती ओवाळीते ज्ञानदीप कळिके \\धृ\\ हर अर्धांगी वससी...
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

haritalika matechi aartiजयदेवी हरितालिके \सखी पार्वती अंबिके आरती ओवाळीते ज्ञानदीप कळिके \\धृ\\
हर अर्धांगी वससी जासी यज्ञा माहेराशी  \

तेथे अपमान पावसी \यज्ञकुंडी गुप्त होसी \\जय \\–१
रिघसी हिमानद्रीच्या पोटी कन्या होसी तू गोमटी \ उग्र तपश्चर्या मोठी \

आचरसी उठाउठी \\जय \\ २
ताप पंचाग्नि साधने \ धुम्र पान अधोवदने \

केली बहु उपोषणे \ शंभू भ्रतारा कारणे \\जय \\–३
लीला दाखविसी दृष्ठी \हे व्रत करिसी लोकांसाठी \

पुन्हा वरिसी धूर्जटी \ मन रक्षावे संकटी \\जय\\ –४
काय वर्णू तव गुण \  अल्पमती नारायण \

माते दाखवी चरण \ चुकवावे जन्म मरण \\जय \\–५

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Related Stories