आरती—|| श्री नामदेवाची ||

Like Like Love Haha Wow Sad Angry जयजया जी भक्त राया | जिवलग नामया | आरती ओवाळीता | चित्त पालटे...
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

जयजया जी भक्त राया | जिवलग नामया | आरती ओवाळीता | चित्त पालटे काया ||धृ ||
जन्मता पांडुरंगे जिव्हेवरी लिहिले | अभंग शतकोटी प्रमाण कवित्व रचिले || १||
घ्यावया भक्तीसुख पांडुरंगे अवतार | धरुनिया तीर्थमिषें  केला जगाचा उद्धार ||२||
प्रत्यक्ष  प्रचीती हे वाळवंट परीस केली | हारपली विषमता द्वैतबुद्धी निरसली ||३||
समाधी माहाद्वारी श्री विठ्ठल चरणी | आरती ओवांळितों परिसा कर जोडूनी ||४||

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Related Stories