आरती अंबा माताची

Like Like Love Haha Wow Sad Angry                 आरती  अंबा माताची  [ रेणुका...
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

aarti amabi mata ki

 

 

 

 

 

 

 

 

आरती  अंबा माताची  [ रेणुका आई  ]
जय देवी अंबा बाई  |  परशुरामाची  आई |
आरती ओवाळीन  | माझे रेणुका  आई  || धृ ||
मातापुरी तुझा  वास |  भक्त धरिती ध्यास  |
संकट  समयास  |  धाव घेई  तू खास  || १ ||
काय वर्णू तुझे गुण | शेष  थकलासे  जाण  |
अज्ञान हरी पाही |  अम्बे देई ग दर्शन   || २ ||
जयदेवी  अंबाबाई .

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Related Stories