माझे वेड़े मन !

Like Like Love Haha Wow Sad Angry   माझे मन वेड़े आहे , क्षणा क्षणाला ते रडत असते , बोलायला...
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
 maze man wede माझे मन वेड़े आहे ,
क्षणा क्षणाला ते रडत असते ,
बोलायला ते घाबरते ,
कारण माझे मन वेड़े आहे .

माझ्या मनिचा अबोला समजाया इथे कोणी नाही .
असे का होते तेच मला कळत नाही ,
कारण माझे मन वेड़े आहे .

रस्त्ता ओळखीचाच आहे ,
पण कुठे जायच तेच मला कळत नाही ,
कारण माझे मन वेड़े आहे .

नदीला सुद्धा माहित आहे की ,
सागराला तिची ओढ़ आहे ,
कीनारयावर तो तिची वाट पाहत आहे ,
म्हणुनच नदी पण खल खल करत सागराला जून भेटते .
मला माहिती आहे की माझ्या आयुष्यात खुप अंधार आहे ,
म्हनुनच चांदनिचा प्रकाश बनुन तू माझ्या आयुष्यात येशील का .
स्वप्न सुद्धा खरे होतात ,असे आहे मी एकले .
मग माझे स्वप्न खरे होइल का ,
तेच मला कळत नाही .
कारण माझे मन वेड़े आहे .

प्रणव वानखेड़े

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Related Stories