अनोखी पहाट !

Like Like Love Haha Wow Sad Angry 8 अनोखी पहाट उगवला नारायण झाला प्रकाश प्रकाश काळयाचे पांढरे तांबुस झाले आकाश...
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
8
anokhi pahat

अनोखी पहाट

उगवला नारायण
झाला प्रकाश प्रकाश
काळयाचे पांढरे तांबुस
झाले आकाश आकाश
दिनकर वर येता
तेजोमय झाल्या दिशा
लाल सोनेरी जरीच्या
भासती या तशा
रांग पाखरांची थेट
कशी निघाली चराया
ऐकू येऊ लागे ओवी
धान घेता ते दलाया
रान पाखर ही सारी
आपापल्या कामा जाती
उन्ह शेकत राहिली
कशी गवताची पाती
कशी गवताची पाती

लिखाण :
राजू शेडगे
पुणे

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
8

Related Stories