jai mata di Archive

  • || जय दुर्गा माता || ॐ सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके । शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ॥ *...

    जय दुर्गा माता

    || जय दुर्गा माता || ॐ सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके । शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ॥ *…

%d bloggers like this: