fruits for healthy body Archive

  • आरोग्यासाठी घरघुती टिप्स. * ताकाने मधून मधून चेहरा धुतल्यास चेहरा उजळतो,व त्यावरील डागही कमी होतात. * रोज सकाळी अनाश्या पोटी...

    आरोग्यासाठी घरघुती टिप्स

    आरोग्यासाठी घरघुती टिप्स. * ताकाने मधून मधून चेहरा धुतल्यास चेहरा उजळतो,व त्यावरील डागही कमी होतात. * रोज सकाळी अनाश्या पोटी…

  • फलाहार व निर्विषीकरण खाण्या-पिण्यच्या चुकीच्या सवयी वेळ-अवेळ तळलेले मसालेदार पदार्थ, अतिगोड खाणे यामुळे शरीरात अनेक प्रकारचे विषारी पदार्थ तयार होतात....

    फलाहार व निर्विषीकरण

    फलाहार व निर्विषीकरण खाण्या-पिण्यच्या चुकीच्या सवयी वेळ-अवेळ तळलेले मसालेदार पदार्थ, अतिगोड खाणे यामुळे शरीरात अनेक प्रकारचे विषारी पदार्थ तयार होतात….

%d bloggers like this: