Bal Gangadhar Tilak Archive

  • भारतीय स्वातंत्र्याचा उद्गाता लोकमान्य टिळक जन्म : २३ जुलै १८५६ (चिखलगाव, रत्नागिरी) मृत्यू  : १ ऑगस्ट १९२० (मुंबई) नाव   :...

    बाळ गंगाधर टिळक

    भारतीय स्वातंत्र्याचा उद्गाता लोकमान्य टिळक जन्म : २३ जुलै १८५६ (चिखलगाव, रत्नागिरी) मृत्यू  : १ ऑगस्ट १९२० (मुंबई) नाव   :…

  • लोकमान्य तिळक ! बाळ गंगाधरपंत टिळक हे कोकणातील दापोली तालुक्यातल्या चिखलगाव येथे वडीलोपार्जीत शेती सांभाळत राहात होते पण शेतीवर चरितार्थ...

    लोकमान्य तिळक !

    लोकमान्य तिळक ! बाळ गंगाधरपंत टिळक हे कोकणातील दापोली तालुक्यातल्या चिखलगाव येथे वडीलोपार्जीत शेती सांभाळत राहात होते पण शेतीवर चरितार्थ…

%d bloggers like this: