1998 Windows 98 Archive

  • मित्रांनो तुम्हाला मिक्रोसोफ्ट तर माहितच असेल.  मिक्रोसोफ्ट मध्ये कसे बदल होते गेलेत ते ह्या फोटोस द्वारे तुम्हाला कालेल . मिक्रोसोफ्ट...

    मिक्रोसोफ्ट विनडोस १९८५ ते २०१२

    मित्रांनो तुम्हाला मिक्रोसोफ्ट तर माहितच असेल.  मिक्रोसोफ्ट मध्ये कसे बदल होते गेलेत ते ह्या फोटोस द्वारे तुम्हाला कालेल . मिक्रोसोफ्ट…

  • कॉमन म्यान चा छळ कशासाठी?

    कॉमन म्यान चा छळ कशासाठी …सत्तेसाठी कि भ्रष्ट्राचार करण्यासाठी..? कॉमन म्यान चा छळ कशासाठी …सत्तेसाठी कि भ्रष्ट्राचार करण्यासाठी..? आण्णा सारख्या…

%d bloggers like this: