गुरु गोबिंद सिंह जयंती Archive

  • गुरु गोबिंद सिंह जयंती गुरु गोबिंदसिंग (1666-1708 सी.ई.) एकूण १० शीख गुरुंपैकी दहावे गुरु होते. जूलियनच्या दिनदर्शिकेनुसार त्यांचा जन्म 22...

    गुरु गोबिंद सिंह जयंती

    गुरु गोबिंद सिंह जयंती गुरु गोबिंदसिंग (1666-1708 सी.ई.) एकूण १० शीख गुरुंपैकी दहावे गुरु होते. जूलियनच्या दिनदर्शिकेनुसार त्यांचा जन्म 22…

%d bloggers like this: