Tringalwadi Fort Archive

  • त्रिंगलवाडी किल्ला इतिहास नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यात त्रिगलवाडी किल्ला आहे. हे ठिकाण थाळ घाटातून जाणाऱ्या प्राचीन व्यापारी मार्गावर आहे. हा...

    त्रिंगलवाडी किल्ला (Tringalwadi Fort)

    त्रिंगलवाडी किल्ला इतिहास नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यात त्रिगलवाडी किल्ला आहे. हे ठिकाण थाळ घाटातून जाणाऱ्या प्राचीन व्यापारी मार्गावर आहे. हा…

%d bloggers like this: