top marathi news site Archive

  • शासनमान्य गर्भपात केंद्रांमध्ये वर्षभरात झालेले ११ हजारांहून अधिक गर्भपात हे गर्भलिंग निदान होऊ शकणार्‍या गर्भावस्थेनंतर म्हणजेच १२ आठवड्यांनंतर झाल्याचे आणखी...

    फक्त ११000 गर्भपात सरकारमान्य

    शासनमान्य गर्भपात केंद्रांमध्ये वर्षभरात झालेले ११ हजारांहून अधिक गर्भपात हे गर्भलिंग निदान होऊ शकणार्‍या गर्भावस्थेनंतर म्हणजेच १२ आठवड्यांनंतर झाल्याचे आणखी…

%d bloggers like this: