sugar price Archive

  • साखरेच्या भावात महिनाभरात किलोमागे तब्बल आठ रूपयांनी वाढ झाली असून, साखरेचे दर ४0 रुपयांवर गेले आहेत. त्यामुळे आता कटींग चहासह...

    साखर ४0 रुपयांवर!

    साखरेच्या भावात महिनाभरात किलोमागे तब्बल आठ रूपयांनी वाढ झाली असून, साखरेचे दर ४0 रुपयांवर गेले आहेत. त्यामुळे आता कटींग चहासह…

%d bloggers like this: