no roming model in india Archive

  • मोबाईल फोनच्या स्वस्ताईने आणखी पुढचा टप्पा गाठला असून, लवकरच रोमिंग ही संकल्पना हद्दपार होणार आहे. सरकारने राष्ट्रीय दूरसंचार धोरण २0१२...

    सर्व कॉल्स होणार लोकल

    मोबाईल फोनच्या स्वस्ताईने आणखी पुढचा टप्पा गाठला असून, लवकरच रोमिंग ही संकल्पना हद्दपार होणार आहे. सरकारने राष्ट्रीय दूरसंचार धोरण २0१२…

%d bloggers like this: