geet Archive

 • Ham Honge Kamyab Ek Din. वर्ण भेद लढ्याचे – मुक्ती गीत ) हम होंगे कामयाब , हम होंगे कामयाब हम...

  हम होंगे कामयाब

  Ham Honge Kamyab Ek Din. वर्ण भेद लढ्याचे – मुक्ती गीत ) हम होंगे कामयाब , हम होंगे कामयाब हम…

 • खरा तो एकची धर्म । जगाला प्रेम अर्पावे ।।धृ।। जगी जे हीन अति पतित । जगी जे दिन पददलित ।...

  धर्म गीत

  खरा तो एकची धर्म । जगाला प्रेम अर्पावे ।।धृ।। जगी जे हीन अति पतित । जगी जे दिन पददलित ।…

 • ग्रंथ आमुचे साथी, ग्रंथ आमुच्या हाती । ग्रंथ उजळती अज्ञानाच्या, अंधाराच्या राती  ।।धृ ।। या ग्रंथाच्या तेजामधुनी जन्मा येते क्रांती...

  ग्रंथ गीत

  ग्रंथ आमुचे साथी, ग्रंथ आमुच्या हाती । ग्रंथ उजळती अज्ञानाच्या, अंधाराच्या राती  ।।धृ ।। या ग्रंथाच्या तेजामधुनी जन्मा येते क्रांती…

%d bloggers like this: