cm Archive

  • अजितदादा (Ajit Pawar) ७२ दिवसांच्या राजकीय विजनवासानंतर मंत्रिमंडळात परतल्यानंतर कोणती खाती सांभाळणार हे आता स्पष्ट झालेलं होत . मंत्रिमंडळात प्रवेश केल्यानंतर...

    अजित दादा पुन्हा बसले गादीवर

    अजितदादा (Ajit Pawar) ७२ दिवसांच्या राजकीय विजनवासानंतर मंत्रिमंडळात परतल्यानंतर कोणती खाती सांभाळणार हे आता स्पष्ट झालेलं होत . मंत्रिमंडळात प्रवेश केल्यानंतर…

%d bloggers like this: