bus accident Archive

  • आज पहाटेची घडलेली हि दुर्घटना. मुंबईहून खेडकडे निघालेली हि बस नदीत पडून ३४ लोकांना जल समाधी मिळाली. पुलाच्या उजव्या बाजूचा...

    बस नदीत कोसळली ३४ जण ठार.

    आज पहाटेची घडलेली हि दुर्घटना. मुंबईहून खेडकडे निघालेली हि बस नदीत पडून ३४ लोकांना जल समाधी मिळाली. पुलाच्या उजव्या बाजूचा…

%d bloggers like this: