aj mi vithhalalceh rup pahile Archive

  • आज माझ्या विठ्ठलाचे रूप मी पाहिले । एक तारी रंगली हो दोन आस वाहिले  ।।धृ ।। सावली ती मूर्त माझ्या...

    अभंग

    आज माझ्या विठ्ठलाचे रूप मी पाहिले । एक तारी रंगली हो दोन आस वाहिले  ।।धृ ।। सावली ती मूर्त माझ्या…

%d bloggers like this: