activist Archive

  • जन्म १ ऑगष्ट १९२०. मृत्यू -१९६९ . अण्णाभाऊ साठे यांचा जन्म १ऑगष्ट १९२० या दिवशी सांगली जिल्ह्यातील वाळवे तालुक्यात वाटेगाव...

    लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे!

    जन्म १ ऑगष्ट १९२०. मृत्यू -१९६९ . अण्णाभाऊ साठे यांचा जन्म १ऑगष्ट १९२० या दिवशी सांगली जिल्ह्यातील वाळवे तालुक्यात वाटेगाव…

%d bloggers like this: