काळदुर्ग किल्ला (Kaldurg Fort) Archive

  • काळदुर्ग किल्ला वसईपासून डहाणू ते तलासरीपर्यंत दुर्गाची एक श्रृंखलाच पाहण्यास मिळते. वसईचा किल्ला, त्याच्या पुढे वज्रगड, कामणदुर्ग, तुंगरेवरचा किल्ला, अर्नाळा...

    काळदुर्ग किल्ला (Kaldurg Fort)

    काळदुर्ग किल्ला वसईपासून डहाणू ते तलासरीपर्यंत दुर्गाची एक श्रृंखलाच पाहण्यास मिळते. वसईचा किल्ला, त्याच्या पुढे वज्रगड, कामणदुर्ग, तुंगरेवरचा किल्ला, अर्नाळा…

%d bloggers like this: