Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
7

स आद्याक्षरावरून मुलींची नावे.

नाव अर्थ
सई सखी
सखी मैत्रिण
सगुणा गुणी
सचला
सत्यप्रेमा सत्यावर प्रेम करणारी
सत्यप्रिया सत्यप्रिय असणारी
सत्यभामा सत्राजितकन्या, कृष्णपत्नी
सत्यमती सत्याला अनुसरणारी बुध्दी असलेली
सत्यरुपा खरं बोलणारी
सत्यवती शंतनुराजाची पत्नी, सत्वशील
सत्यशीला चारित्र्यवान
सत्या सत्यवचनी
सती साध्वी, दुर्गा, शिवपत्नी
सन्मित्रा चांगली मैत्रीण
सना सदैव
स्नेहकांता प्रियसखी
स्नेहप्रभा
स्नेहलता प्रेमळ, मैत्रीण
स्नेहशीला प्रेमळ, मैत्रीण
स्नेहा
सपना
समता सारखेपणा
समा
समिधा हवनद्रव्य
समीरा वारा
समीक्षा
समृध्दी भरभराट
स्मृती आठवण
स्मृतिगंधा
सरला निष्कपट
सरस्वती शारदा, प्रयागक्षेत्री अदृश्यपणे गंगेला मिळणारी नदी
सरिता नदी
सरोज (जा) कमळ
सरोजिनी कमललता
सलीला
सलोनी नाजूक
स्वप्नगंधा
स्वप्नसुंदरी स्वनातली सुंदरी, अतिशय सौंदर्यवती
स्वप्ना स्वप्न
स्वप्नाली
स्वयंप्रभा स्वतःची प्रभा असणारी
स्वयंसिध्दा स्वतसिद्ध असलेली
स्वर्णप्रभा
स्वर्णलता
स्वर्णरेखा
स्वर्णआभा
स्वरुपराणी रुपवंतांची राणी
स्वरुपा रुपवान
स्वरुपिणी
स्वरांगी सुस्वरा
स्वरागिणी
स्वस्तिका
स्वरा
स्वाती एक नक्षत्र
स्वानुमती
स्वामिनी अधिकारी
सविता सूर्य
सस्मिता
सागरिका जलाशय
साधना तपश्चर्या
साध्वी
साधिका साध्वी
सानसी सोने
सानिका बासरी
सायली एका फुलाचे नाव
सायरा
साया एका पक्ष्याचे नाव, सावळी
सारजा सरस्वती
सारिका मैना
सारंग हरण, काळवीट
सारंगी
सारंगनयना हरणासारखे डोळे असलेली
सावनी
सावरी सावळी, रेशमी कापूस
सावित्री सत्यवान पत्नी
साक्षी एका देवीचे नाव
सीता राम पत्नी
सितारा तारा, तारका
सिध्दी यश
सिध्देश्वरी सिद्धांचा परमेश्वर
स्निग्धा
स्मिता हसरी
स्मिरा स्वतंत्र विचार असणारी
सितारा तारका
सीमा मर्यादा
सीमंतिनी चित्रांगद राजाची पत्नी, भाग्यशाली
सुकन्या उत्तम कन्या
सुकीर्ती धवल कीर्ती
सुकेशा लांब केसांची
सुकेशिनी उत्तम केशकलापाची
सुकृती पुण्यशील
सुखदा
सुगमा सोपे
सुगंधा सुवास
सुचित्रा सुंदरी
सुचिरा अतिदक्षा
सुचेता एका राणीचे नाव, दक्ष (क्षा)
सुजना विजयी स्त्री
सुजाता चांगल्या मुहूर्तावर जन्मलेली
सुदयिता आवडती, प्रिय
सुदर्शना एका राणीचे नाव, प्रसन्न व्यक्तिमत्त्वाची
सुदेष्णा विराट राजाची पत्नी
सुदेहा चांगल्या शरीराची
सुधा मधुर, अमृत
सुनयना सुंदर डोळ्यांची, एका राणीचे नाव
सुनलिनी
सुनीता उत्तम आचरणाची
सुनीती नीतिवान, उत्तानपादपत्नी, ध्रुवाची आई
सुनीला सावळी, एका नदीचे नाव, एका रत्नाचे नाव
सुनेत्रा सुनयना
सुनयना
सुनंदा
सुपर्णा
सुप्रभा उत्तम प्रभा असलेली
सुप्रिया एक अप्सरा विशेष
सुबोधिनी हुशार
सुभगा भाग्यवान
सुभद्रा कृष्णभगिनी, अर्जुनाची पत्नी
सुभाषिणी उत्तम वाणीची
सुमती चांगल्या बुध्दीची
सुमन फूल
सुमालिनी
सुमिता चांगला मित्रीण
सुमित्रा दशरथपत्नी, लक्ष्मणाची आई, चांगली मैत्रीण
सुमुखी चांगल्या चेहऱ्याची
सुमेघा
सुमेधा उत्तम बुध्दीची
सुमंगला अति पवित्र
सुयशा उत्तम यश
सुरदा
सुरभि सुवास
सुरम्या अतिशय सुंदर
सूर्यकुमारी
सुर्यजा
सूर्या सूर्यपत्नी
सुरीली सुस्वरा
सुरुची चांगल्या आवडीची
सुरुपा रुपवती
सुरेखा देवांचा राजा
सुरेश्वरी देवी, संज्ञा, सूर्यपत्नी
सुरैया
सुरोत्तमा
सुरंगा एका फुलाचे नाव
सुरंगी चांगले मनोरंजन करणारा
सुरंध्री
सुलभा सोपी
सुललिता नाजूक
सुलक्षणा चांगल्या लिखाणांची
सुलेखा चांगल्या अक्षराची
सुलोचना चांगल्या डोळ्यांची
सुवदना
सुवर्णरेखा ओरीसातील एका नदीचे नाव
सुवर्णलता सोन्याची वेल
सुवर्णा चांगल्या रंगाची, सोन्याची
सुवासिनी कुमारी
सुविद्या विद्यासंपन्न
सुशीला उत्तम शीलाची
सुषमा अप्रतिम सुंदरी
सुशांता अतिशय शांत
सुषिरा
सुस्मिता
सुहाना सुंदर
सुहासिनी सुस्मिता
सुहिता सुविचारी
सुश्री
सुह्रदा मैत्रीण
स्नेह
स्नेहप्रभा प्रेमळ
स्नेहल प्रेमळपणाची वेल
स्नेहलता
स्नेहा प्रेमळ
स्नेहांकिता प्रेमानं जिंकलेली
सोनचंपा
सोनजुही
सोनल सोन्याची
सोनाली सोन्याइतकी मूल्यवान, सुवर्णकांती
सोनाक्षी चमकत्या डोळ्यांची
सोनिया सोन्याची
सोनु
सोनालिका
सोमवती एका देवीचे नाव
सोमा चंद्रिका, एक अप्सरा विशेष
सोहनी तिसरा प्रहर
सोहिनी
सौख्यदा सुख देणारी
सौगंधा सुवास
सौदामिनी वीज
सौभाग्या भाग्यवान
सौम्या प्रिय
सौमिनी
सौरभा सुवास
सौंदर्या सुंदरी
संकल्पा
संगीता संगीत जाणणारी
संघमित्रा
संजना सुस्वभावी
संजारी
संजीवनी मृताला जिवंत करणारी विद्या
संजुता
संजुश्री
संज्योत ज्योती
संतोषी
संध्या संध्याकाळ
संदीपा दीप
संपदा संपत्ति
संयुक्ता
संयोगिता मिलाप करणारी
संहिता सारांश, संरचित, सुरचित ग्रंथ
संज्ञा सूर्यपत्नी
सांज
सिंधू एका नदीचे नाव
सिंधुजा सागरात जन्मलेली
सिंदुरा कुंकू, पहिला प्रहर
सिंपल
सुंदरी रुपवान, रुपवती
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
7
Menu