Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
3

ह आद्याक्षरावरून मुलींची नावे

नाव अर्थ
हनी
हर्ताली
हरणी हरिण
हरबाला भगवान शंकराची मुलगी
हरिणा हरीण
हरिणाक्षी हरिणासारखे डोळे असलेली
हर्षदा आनंद देणारी
हर्षप्रभा
हर्षमती हर्ष झालेली
हर्षवर्धिनी
हर्षा आनंदी
हर्षाली आनंद देणारी
हर्षिणी
हर्षिता
हरिता
हरीतिका
हरिप्रिता
हरिप्रिया लक्ष्मी, कृष्णाची बासरी
हिना मेंदी
हिमकांती
हिमगौरी
हिमदानी
हिमगंगा
हिमरानी
हिमानी पार्वती, धुके
हिमावती
हिमिका
हिमांगी
हिरकणी सोन्याची
हिरण्मयी सोन्याची
हिरण्याक्षी
हिरा
हुताशनी
हेमकांता
हेमकेतकी केवड्याचं झाड
हेमनलिनी
हेममुद्रा
हेमलता सुवर्णलता
हेमवर्णा सुवर्णवर्णी
हेमवती सुवर्णासारखी तेजस्वी
हेमा सुवर्ण
हेमाद्री
हेमामालिनी सोन्याचा हार घालणारी
हेमाली सुवर्णमयी
हेमावती
हेमाक्षी सोन्यासारखे डोळे असणारी
हेमांगना सोन्याचे अंग असलेली
हेमांगी सुवर्णांगी
हेमांगिनी सुवर्णांगी
हेमंती
हेमांगी
हेमांगिनी
हेमांतीका
हेलन
होरी होलिकादेवी, होळीचे गीत
होलिका होळीची देवी
हंसनंदिनी आदर्श सुंदरी
हंसा एका पक्ष्याचे नाव
हंसिनी
हंसिका छोटा हंस
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
3
Menu
%d bloggers like this: