Kulanggad Fort Archive

  • कुलंग गड अकोल्यापासून चे अंतर ५७.०km किल्ले कुलंगगड मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्ग कसारा घाटातून जातो. या महामार्गावर इगतपुरी गाव आहे. इगतपुरी...

    कुलंग गड (Kulanggad Fort)

    कुलंग गड अकोल्यापासून चे अंतर ५७.०km किल्ले कुलंगगड मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्ग कसारा घाटातून जातो. या महामार्गावर इगतपुरी गाव आहे. इगतपुरी…

%d bloggers like this: