Archive for October 6th, 2013

  • चाहत्याकडून धमक्या येत असल्याने अभिनेता-मॉडेल जॉन अब्राहम हैराण झाला आहे. जॉनला भेटण्यासाठी त्याचा चाहता जॉनचे आईवडील, पीए व ड्रायव्हरला फोन...

    जॉन अब्राहमला धमक्या

    चाहत्याकडून धमक्या येत असल्याने अभिनेता-मॉडेल जॉन अब्राहम हैराण झाला आहे. जॉनला भेटण्यासाठी त्याचा चाहता जॉनचे आईवडील, पीए व ड्रायव्हरला फोन…

%d bloggers like this: