Archive for September 4th, 2013

 • राष्ट्रसंत संत तुकडोजी महाराज जन्म : ३० एप्रिल १९०९ यावली (विदर्भ) मृत्यू  : ११ ऑक्टोंबर १९६८ नागपूर नाव   : माणिक...

  राष्ट्रसंत संत तुकडोजी महाराज

  राष्ट्रसंत संत तुकडोजी महाराज जन्म : ३० एप्रिल १९०९ यावली (विदर्भ) मृत्यू  : ११ ऑक्टोंबर १९६८ नागपूर नाव   : माणिक…

 • संत गाडगेबाबा जन्म : इ. स. १८७६ मृत्यू  : २० नोवेंबर १९५६ जन्मगाव : त्रुनमोचन ( विदर्भ) स्वताच्या आयुष्यात आलेल्या...

  संत गाडगेबाबा

  संत गाडगेबाबा जन्म : इ. स. १८७६ मृत्यू  : २० नोवेंबर १९५६ जन्मगाव : त्रुनमोचन ( विदर्भ) स्वताच्या आयुष्यात आलेल्या…

 • संत कबीर जन्म : १४४० (प्रतापघर) मृत्यू  : १५१८ (मघर) कशी शेत्रात राहणाऱ्या एका मुसलमानाच्या जोडप्यास समुद्राच्या लाटांवर मिळालेल्या पेटीत...

  संत कबीर

  संत कबीर जन्म : १४४० (प्रतापघर) मृत्यू  : १५१८ (मघर) कशी शेत्रात राहणाऱ्या एका मुसलमानाच्या जोडप्यास समुद्राच्या लाटांवर मिळालेल्या पेटीत…

 • मी ………… मी कुठल्या बँकेचा थकबाकीदार आहे म्हणून काय मला विचारता …? मातीसाठी मातीत गेलो इतकीच माझी थकबाकी पुरेशी नाही...

  मातीसाठी मातीत गेलो

  मी ………… मी कुठल्या बँकेचा थकबाकीदार आहे म्हणून काय मला विचारता …? मातीसाठी मातीत गेलो इतकीच माझी थकबाकी पुरेशी नाही…

%d bloggers like this: