Archive for September 1st, 2013

  • भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जन्म : १४ एप्रिल १८९१ (महू) मृत्यू  : ६ डिसेंबर १९५६ (दिल्ली) नाव  ...

    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

    भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जन्म : १४ एप्रिल १८९१ (महू) मृत्यू  : ६ डिसेंबर १९५६ (दिल्ली) नाव  …

  • अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप असलेले आध्यात्मिक गुरू आसाराम बापू यांना अखेर मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास जोधपूर पोलिसांनी अटक केली. त्यांच्या...

    अखेर आसाराम बापूंना अटक

    अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप असलेले आध्यात्मिक गुरू आसाराम बापू यांना अखेर मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास जोधपूर पोलिसांनी अटक केली. त्यांच्या…

%d bloggers like this: