Archive for August 30th, 2013

 • भारताचे पोलादी पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जन्म :३१ ऑक्टोंबर १८७५ करमसद (गुजरात) मृत्य  :१५ डिसेंबर १९५० नाव   :वल्लभभाई झवेरभाई पटेल...

  सरदार वल्लभभाई पटेल

  भारताचे पोलादी पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जन्म :३१ ऑक्टोंबर १८७५ करमसद (गुजरात) मृत्य  :१५ डिसेंबर १९५० नाव   :वल्लभभाई झवेरभाई पटेल…

 • अहिंसा सत्याग्रहाचा प्रणेता महात्मा गांधी (राष्ट्रपिता) जन्म : २ ऑक्टोंबर १८६९ मृत्यू  : ३० जानेवारी १९४८   नाव   : मोहनदास...

  राष्ट्रपिता महात्मा गांधी

  अहिंसा सत्याग्रहाचा प्रणेता महात्मा गांधी (राष्ट्रपिता) जन्म : २ ऑक्टोंबर १८६९ मृत्यू  : ३० जानेवारी १९४८   नाव   : मोहनदास…

 • विवेकशक्तीचा उपासक   ना. गोपाळ कृष्ण गोखले जन्म : ९ मे १८६६  कोथाळूक (रत्नागिरी) मृत्यू  : १९ डिसेंबर १९१५ नाव  ...

  गोपाळ कृष्ण गोखले

  विवेकशक्तीचा उपासक   ना. गोपाळ कृष्ण गोखले जन्म : ९ मे १८६६  कोथाळूक (रत्नागिरी) मृत्यू  : १९ डिसेंबर १९१५ नाव  …

 • भारतीय स्वातंत्र्याचा उद्गाता लाला लजपतराय जन्म : २८ जानेवारी १८६५ जगरण (लुधियाना-पंजाब) मृत्यू  : १७ नोवेंबर १९२८ नाव   : लाला...

  लाला राधाकिशन लजपतराय

  भारतीय स्वातंत्र्याचा उद्गाता लाला लजपतराय जन्म : २८ जानेवारी १८६५ जगरण (लुधियाना-पंजाब) मृत्यू  : १७ नोवेंबर १९२८ नाव   : लाला…

 • भारतीय स्वातंत्र्याचा उद्गाता लोकमान्य टिळक जन्म : २३ जुलै १८५६ (चिखलगाव, रत्नागिरी) मृत्यू  : १ ऑगस्ट १९२० (मुंबई) नाव   :...

  बाळ गंगाधर टिळक

  भारतीय स्वातंत्र्याचा उद्गाता लोकमान्य टिळक जन्म : २३ जुलै १८५६ (चिखलगाव, रत्नागिरी) मृत्यू  : १ ऑगस्ट १९२० (मुंबई) नाव   :…

%d bloggers like this: