Archive for August 7th, 2013

 • शिवप्रभूच्या डोक्यावरील अर्द्ध चंद्रमा प्रणवरुपाची अर्ध मात्रा दर्शविते आणि त्यांच्या त्या शांत शीतल योग वृत्तीला भूषविते. यावरून योगीगण योगाद्वारे आपल्या...

  शिवप्रभू अन्यभाव!

  शिवप्रभूच्या डोक्यावरील अर्द्ध चंद्रमा प्रणवरुपाची अर्ध मात्रा दर्शविते आणि त्यांच्या त्या शांत शीतल योग वृत्तीला भूषविते. यावरून योगीगण योगाद्वारे आपल्या…

 • श्रावणमासी हर्षमानसी हिरवळ दाटे चोहिकडे क्षणात येती सरसर शिरवे क्षणात फिरुनी ऊन पडे वरती बघता इंद्रधनुचा गोफ दुहेरी विणलासे मंगल...

  श्रावणमासी हर्षमानसी हिरवळ दाटे चोहिकडे

  श्रावणमासी हर्षमानसी हिरवळ दाटे चोहिकडे क्षणात येती सरसर शिरवे क्षणात फिरुनी ऊन पडे वरती बघता इंद्रधनुचा गोफ दुहेरी विणलासे मंगल…

 • पंच देवतां मध्ये श्री आदिगणेश ह्यांची उत्पत्ती सृष्टीकर्ता महेश्वराने सृष्टीप्रारंभात विघ्न – बाधा प्रशमनार्थ केली. आपल्या साक्षात अंशातूनच प्रगट कलेली...

  शिव आणि गणेश उत्पत्ती

  पंच देवतां मध्ये श्री आदिगणेश ह्यांची उत्पत्ती सृष्टीकर्ता महेश्वराने सृष्टीप्रारंभात विघ्न – बाधा प्रशमनार्थ केली. आपल्या साक्षात अंशातूनच प्रगट कलेली…

%d bloggers like this: