Archive for July 8th, 2013

  • ज्यां आजारांवर घरच्या घरी उपाय करून बघता येईल त्यात सर्व प्रथम विचार करावा तो अग्निमाद्याचा! पावसाळा सुरु झाला की बरं...

    अग्निमाद्य

    ज्यां आजारांवर घरच्या घरी उपाय करून बघता येईल त्यात सर्व प्रथम विचार करावा तो अग्निमाद्याचा! पावसाळा सुरु झाला की बरं…

  • अतिसार हा एक विशेष करून पावसाळ्यात होणारा उपद्रव होय. आधुनिक वैद्यकानुसार अतिसार हा जंतुजन्य असू शकतो अथवा जंतुच्या उपद्रवाविनाही होऊ शकतो....

    अतिसार

    अतिसार हा एक विशेष करून पावसाळ्यात होणारा उपद्रव होय. आधुनिक वैद्यकानुसार अतिसार हा जंतुजन्य असू शकतो अथवा जंतुच्या उपद्रवाविनाही होऊ शकतो….

%d bloggers like this: