Archive for June 28th, 2013

  • सर्व साधारणपणे प्रचलित असलेला एक गैरसमज म्हणजे शास्त्र जेवढ क्लिष्ट तेवढच अधिक कस असलेलं आणि एखादी गोष्ट करायला सोपी समजायला...

    स्वस्थवृत्त समजून घ्या!

    सर्व साधारणपणे प्रचलित असलेला एक गैरसमज म्हणजे शास्त्र जेवढ क्लिष्ट तेवढच अधिक कस असलेलं आणि एखादी गोष्ट करायला सोपी समजायला…

%d bloggers like this: